Inköpsledning och organisation

Inköpsledning och organisation är ramverket för ökade prestationer, besparingar och snabbare beslut . Vi hjälper er att hitta rätt organisering och struktur för att ta er inköpsfunktion till nästa nivå.

Våra utvalda case inom Inköpsledning och organisation

Hur skapar man värde som inköpare?

Hur kan inköp tänka nytt och skapa värde? Genom att sätta sin inköpsorganisation i centrum av den strategiska planeringen kan man bygga flera olika konstellationer av värdekedjor snarare än enkla traditionella värdekedjor- i vilka alla intressenter är ansluta till varandra på ett holistiskt och dynamiskt sätt. Vill du veta mer?

Läs mer

Inköpsutbildning i kategoristyrning och Change Management

Vad är strategiskt inköp för er? Den frågan ställde vi deltagarna under en utbildning om kategoristyrning och change management. Publiken bestod av Svevias inköpsorganisation som under två intensiva dagar bjöds på både teori och praktik med konkreta exempel som blev till intressanta diskussioner.

Läs mer

Kategoristyning och Change Management utbildning

Three P har genomfört en utbildning för en av våra kunder inom inköp, kategoristyrning och change management. Målet med utbildningen var både att etablera en hög lägsta nivå samtidigt som vi talade om vad som var nästa steg och nyheter. Vi byggde utbildningen kring konceptet teori, praktik och aktiviteter för att säkerställa att category management blir verklighet. Vill du veta mer, kontakta oss.

Läs mer

Att driva förändringar inom inköp

Att driva förändringsarbete inom olika delar av ett företag är sällan en lätt uppgift. Det är ingen skillnad på inköpsorganisationer. Three P har nu drivit ett antal sådan och har ett koncept som vi arbetar efter. Vi delar gärna med oss om våra erfarenheter.

Läs mer

Globala inköpsprocesser

Om man vill få ut effekten av att vara ett globalt företag så kan en bra lösning vara att ha samma terminologi, fokus och gemensam koordinering. Vi på Three P har varit med och utvecklat gemensamma globala processer till olika kunder i syfte att få ut full effekt av en global organisation utan att forcera in det.

Läs mer

Involvering är inte samma som förankring

Det är en stor skillnad på att involvera kontra att förankra. Utöver sannolikheten att lyckas är markant bättre om förändringar görs genom involvering, istället för förankring, så påverkar det också tiden att genomföra förändringen och medarbetarens uppskattning av den.

Läs mer