Hur skapar man värde som inköpare?

Genom att sätta sin inköpsorganisation i centrum av den strategiska planeringen kan man bygga flera olika konstellationer av värdekedjor snarare än enkla traditionella värdekedjor- i vilka alla intressenter är ansluta till varandra på ett holistiskt och dynamiskt sätt. Värdekonstellationer är mycket motståndskraftiga system som helt enkelt inte kan skapas om man endast tittar på monetära aspekter såsom prispress och marginaler. Enklare förklarat kan man säga att värdekonstellationer går bortom den traditionella singulära ”köpare-säljare” transaktionen till större och komplexa transaktionsnät mellan flera deltagare som i sin tur skapar samt konsumerar värde.

Det mest kända exemplet är säkerligen IKEA där kunder behandlas som leverantörer genom att kunden själv levererar och monterar varor, leverantörer behandlas som kunder genom att IKEA proaktivt konsulterar dem kring deras produktion, öka effektivitet, kapacitet och eliminera flaskhalsar, hjälper dem med volymköp avråvara (bulk) och stödjer dem kring implementation av diverse standarder. I det ovannämnda exemplet så har IKEA gått ifrån den traditionella ”win-lose” förhandlingen mellan en inköpsavdelning och leverantör där fokus endast ligger på pris.

De har istället förstått syftet med att öka produktionseffektiviteten hos sina leverantörer och att stötta dem med volymrabatterade råvarupriser, eftersom detta i slutändan leder till en lägre kostnad för IKEA samt dess slutkunder vilket egentligen hela IKEA:s affärsmodell bygger på. Samtidigt blir deras leverantörer mer lönsamma, stresståliga och ger dem en ökad elasticitet som sannolikhet kan parera potentiella konjunkturnedgångar, något som vi har sett under denna pandemi.

Bild 1: The value Constellation Model


IKEA har byggt upp en värdekonstellation med många involverade aktörer som interagerar tillsammans i olika konstellationer simultant, som köpare, säljare, producent och vidare. Genom ett effektivt samarbete mellan flera parter kan man både generera och upprätthålla värde, ett värde som definieras olika för de olika parterna. Vad IKEA vill åstadkomma med denna typ av värdekonstellation mellan flera olika aktörer är en form av elasticitet och flexibilitet inom det egna bolaget men vilket också kräver partnerskap och långsiktiga relationer till sina kunder och leverantörer. Detta är något som i framtiden vid plötsliga utbud och efterfrågan fluktuationer skapar en elasticitet som gynnar aktörerna i denna värdekedja.

Samuel Touma

+46 767 16 16 67