Kategoristyning och Change Management utbildning

Three P fick i uppdrag av sin kund OKQ8 att ta fram en praktisk lagd utbildning inom ”Category Management”. Strukturen som vi tillämpade i materialet vävde in dels teori som därefter mynnade ut i praktik och aktivitet. Under utbildningens gång använde vi oss av ett flertal vetenskapliga modeller, best practice och verkliga praktiska exempel från andra bolag där vi har arbetat inom kategoristyrning.

Tidigt under utbildningen blev det tydlig att målet fråndeltagarna var att sedimentera, harmonisera samt skapa en gemensam samsyn kring hur man kan applicera metodiken ”kategoristyrning” inom det dagliga inköpsarbetet. Till detta dedikerade vi också en tid för att prata om change management, något som oftast missas, men som vi anser är en grundläggande förutsättning förframgång.

Vi byggde upp en struktur av utbildningsmaterialet på teori, praktik och aktivitet, där vi gick igenom samtliga delar av strategiskt inköp och kategoristyrning. . Detta blandades med mycket dialog, levande diskussioner och verkliga exempel samt övningar(workshops).

Summerar vi dessa dagar kan vi konstatera att det var en väldigt aktiv och interaktiv utbildning med mycket diskussioner, verkliga exempel kombinerat med praktiska övningar. Den generella uppfattningen från kund var en väl genomförd relevant utbildning.

Detta är en del i vår utvecklingsresa som ett kompetensbyggande företag inom Inköp. Vi har haft några intensiva och roliga dagar tillsammans med positiv och relevant feedback från samtliga deltagare, säger Victor Persson, VD Three P.

Vi vill tacka samtliga deltagare för en lyckad och givandeutbildning.

Victor Persson

+46 722 192 553