Start your digital transformation journey with spend analysis

Inköpsorganisationer måste förstå vad de spenderar sina pengar på och vem de spenderar det med innan de tar ytterligare initiativ. Implementering av spend analys som den första modulen i en digital inköpsstransformation mot ett digitaliserat S2P genererar ett säkert underlag med nästa steg och värde.

För de organisationer som inte digitaliserat sin source-to-pay process och frågar vart man ska börja är Three P's generella rekommendation; spend analys modulen. Genom en Spend Analys av inköpsdata får företaget en djupare förståelse för företagets inköpsbeteende, exempelvis inköpskostnader för material och tjänster, dyra leverantörer och avtalstrohet.

Spend analys används också för att identifiera möjligheter till kostnadsbesparingar och bättre storlek på leverantörsbasen. Exempelvis avslöjar spend analysen vilka kategorier som har dussintals leverantörer som är likartade och ger därför en möjlighet för organisationer att spara pengar genom att konsolidera. Omvänt kan organisationer som beställer från endast en eller två leverantörer för en viss inköpskategori spara eller minska risken genom att utöka sin leveransbas.

Analysen leder helt enkelt till ett bättre beslutsunderlag för att öka fokuseringen, planera inköpsstrategier och identifierar möjligheter till minskade kostnader.

Spend analys är något vi på Three P vi förordar att man alltid börjar med i sitt strategiska inköpsarbete!
Exempel på inköpsdashboard i PowerBI


Hur kan man då enkelt och snabbt komma igång med detta? Three P kan skapa anpassade ”inköpsdashboards” i diverse spend analys verktyg såsom PowerBI, Tableau och Click sense. Inköpsdashboards är ett enkelt sätt att interagera och analysera stora mängder inköpsdata, vilket möjliggör snabbare och mer faktabaserade beslut. Dessa inköpsdashboards hämtar data från ekonomisystemen, dvs. rensade och kategoriserade transaktionsdata för leverantörsskulder. Datahanteringen i form av rensning och kategorisering är en viktig komponent för att få till en så precis analys som möjligt.

Vi på Three P har stor erfarenhet av uppsättning av inköpsdashboards, genomförande av spend analys, datahantering samt upphandling av specifika spend analys verktyg.

Kontaka oss om du vill veta mer!

Andreas Zetterberg

+46 708 93 29 24