Increase procurement efficiency with correct agreement templates

Three P arbetar både med stora och små kunder. Oberoende av vilka så har flera av dem samma behov. Att få mer effektivitet och minska risken för fel i upphandlingar. Därför har Three P hjälp flera kunder med att få till relevanta, generiska men ändå tydliga och heltäckande avtalsmallar.

En erfaren inköpare, som har arbetat på flera stora bolag, kan tycka att mallar är det mest självklara som finns. Så kan det mycket väl vara för vissa industrier, med en viss mognadsgrad på inköp, men faktumet är att så inte fallet. Oavsett om det är stora eller små kunder så finns det alltid en brist på relevanta mallar för alla olika typer av inköp.

Mallar är det enklaste sättet att säkerställa avtalskvalitet och att inget glöms

Många av våra kunder har mallar för det som är deras core business. Men sen är det alla dessa indirekta material som inte har mallar. Kan även vara så att flera av dem har mallar som har utvecklas under året men är inte uppdaterade centralt.

Eftersom vi som konsultbolag har arbetat i flera industrier har vi med tiden lär oss vad som är viktigt att ha med i mallar samt hur viktigt det är att de är tydliga, generiska och heltäckande men ändå specifika till vissa kategorier. Vidare så vet vi att man kan aldrig vara för tydlig i förklaringar och ge för många alternativa förslag till lydelser i avtalen.

Victor Persson

+46 722 192 553