Involvering är inte samma som förankring

Efter att snart ha arbetat med att driva förändringar inom inköp i 20 år så har jag konstaterat att det är en hårfin skillnad mellan att lyckas och misslyckas. Denna erfarenhet har vi tagit till oss på Three P. Idag arbetar vi nästan uteslutande med involvering istället för förankring. Resultatet blir oftast lite bättre och implementeringen går mycket fortare.

Hur många av er har inte suttit med på ledningsmöten där kommentarer från både ledare och medarbetare är i stil med "Skall bara förankra detta med verksamheten" eller "du borde förankra detta med andra enheter inom organisationen"?

Det vi på Three P har insett, med all den erfarenhet vi har av att driva förändringar, är att förankring har en betydligt mindre sannolikhet att lyckas än om man använder involvering som koncept istället.

Med involvering avser vi att man gemensamt, tillsammans med andra, tar fram lösningen på frågan eller problemet.

Ett sätt att göra detta på är att samla relevanta personer och hålla tex. workshops för att gemensamt komma fram med lösningar. Vår erfarenhet är att om detta görs på rätt sätt kommer resultatet bli bättre än om man bara kallar till möte och förklarar för andra vad som kommer hända. Samtidigt som involvering ökar sannolikheten för att lyckas då alla har fått vara involverade och komma med förslag och input i ärendet, vilket leder till "buy in" snabbare. Till råga på allt minskar involveringen tiden som behövs för granskning och debitering av föreslagna förändringar.

Vi på Three P har drivit ett antal förändringscase där vi lyckats gå igenom stora förändringar, som lett till ökad effektivitet, på kortare tid än andra. Samtidigt har vi följt upp dem 6 månader efter genomförandet med påvisad varaktighet och följdsamhet. Det tycker vi är bra.

Vill ni bolla just erat förändringsprojekt? Hör av er till oss.

Victor Persson

+46 722 192 553