Professional Procurement = Change Management

Vi har idag flera kunder som arbetar i en decentraliserad miljö men på centralt inköp. Det blir per definition friktion, när centralt inköp verkar i en miljö, och kultur, där man sköter sina egna inköp helt ute i den linjära verksamheten. Om centralt eller decentraliserat inköp är det bästa för en organisation kan debatteras friskt, men vi landar oftast i att det beror på sannolikheten att lyckas med det man önskar åstadkomma beroende på kultur och historik.

Three P´s konklusion är att det sällan är fel på vald organisationsstrategi. Man behöver dock välja en som linjerar med de förutsättningar som finns i företaget samtidigt som företaget behöver beakta att förändringen kanske behöver ske i olika steg, och inte allt på en gång. Vi har också konstaterat att oavsett vilken ambitionsnivå man har, eller strategi för den delen, behöver man driva ett förändringsarbetet för att nå önskat utfall.

Målsättningen med den valda organisationsstrukturen är oftast att företaget inte vill gå miste om effekter såsom att bundla volymer, arbeta med säkerställda leverantörer, leverantörsutveckling, eskalering, riktiga och fördelaktiga avtal. Den ambitionsnivån kan nog inte så många debattera emot, utan den stora frågan är hur man bäst lyckas med det.

"Förändring kan inte ske om den inte drivs av samtliga berörda parter."

Slutsatsen för Three P´s del är således att inköparens roll idag handlar lika mycket om att göra fördelaktiga och bra affärer, på både kort och lång sikt, som att arbeta med Change Management. I inköparens vardag har hantering och kommunikation med internkunderna blivit en allt viktigare del. Med det sagt så anser vi att Change Management borde vara en naturlig del av inköparnas utbildning och introduktion.

Three P har stor erfarenhet av att driva Change Management projekt. Vi arbetar enligt en egenanpassad modell av en arbetsmetodiken som kallas ADKAR. Vi börjar oftast med en förstudie för att kartlägga och skapa medvetenhet om det som behövs förändras. Sedan går vi igenom de olika stegen för att till slut nå en hållbar och implementerad lösning som ger den effekt och resultat som företaget önskar.

"Three P visar inte bara möjligheten utan ger er även vägen framåt"

Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och ”Lessons Learned” om hur vi gjort tidigare vid förändringsarbete. Det är bara att kontakt oss.

Victor Persson

+46 722 192 553