Procurement: Transportations

DAVA Foods Sweden är en av Skandinaviens största distributörer av ägg och äggprodukter. Cirka 1.6 miljarder ägg distribueras årligen inom koncernen. Då bolaget skyndsamt behövde uppdatera sina transportavtal landade uppdraget hos Three P. "De vågade verkligen utmana branschens konventionella arbetsmetoder och lyckades snabbt nå resultat, vilket var avgörande för oss", säger Eive Andersson, VD för DAVA Foods Sweden AB.

DAVA Foods Sweden AB sökte en extern partner som på kort tid kunde ta fram och upphandla utgående transporter till kund. Företaget levererar cirka 14 miljoner ägg i veckan till dagligvaruhandel, food-service och industri, vilket motsvarar transporter om cirka 40 miljoner kronor per år.

Att distribuera 1,6 Miljarder ägg/år är en kostsam uppgift

Three P´s utmaning blev att renodla DAVA Foods Sweden ABs kravbild. Detta innebar att skicka ut förfrågningar till transportörer, begära in offerter och skriva avtal, för att sedan implementera avtalen tillsammans med kund.

"Three P levererade ett otroligt väl arbetat och snabbt jobb. De startade upp under hösten, implementerade vid årsskiftet, och driftsatte under första veckan på året"

Totalt sträckte sig projektet under 10 veckor från start till mål, vilket är väldigt snabbt jobbat. Något som vi sett som otroligt värdefullt menar Eive.

Eive fortsätter: 

- För oss var det helt nytt att ta in en extern part, men då vi ingått ett samarbete med en annan ägg producent och fördubblat vår verksamhet över en natt, behövde vi se över våra befintliga transportavtal. Inte minst behövde vid teckna avtal med nya transportörer, säger Eive. 

 För att möta DAVA Foods Sweden ABs krav satte Three P ihop ett team av inköpskunniga medarbetare som med ett kreativt tänkande levererade en genomarbetad upphandling och analys. 

-  Eftersom Three P var en extern upphandlare som inte var specialiserad på transporttjänster vågade de utmana våra aktörer med andra frågeställningar och föra okonventionella diskussioner med dem, något som vi på Dava Foods satte högt värde på, säger Eive.  

Enligt Eive var grundligt analysjobb, snabba uppdateringar och den goda samarbetsförmågan Three P´s främsta styrkor under projektets gång.

"Under hela perioden har vi haft ett positivt och bra samarbete med Three P och det är högst troligt att vi kommer att anlita Three P igen", avslutar Eive.

Victor Persson

+46 722 192 553