IT Governance

Vid kontraktsskrivning med en ny leverantör brukar båda parter vara entusiastiska över uppsättande av governance process för det nya samarbetet. I denna entusiasm kan ibland kundsidan ha övertro på hur mycket tid som senior management och medarbetarna har att involvera sig. Denna övertro kan sen bli ett av skälen till att det partnerskap man strävar efter inte riktigt blir av. Three P har hjälp företag med att lyckas med Governance av IT leverantörer.

 När vardagen sätter in med den nya leverantören är det väldigt vanligt att det främst är de operativa mötena som fungerar som de ska. Chefer på kundsidan har ofta svårt att få tiden att gå ihop och engagemanget för taktiska och strategiska möten svalnar med tiden. Det är därför väldigt viktigt att sätta upp en realistisk governance process och att säkerställa att utpekade chefer är engagerade!

En redan uppsatt process med leverantör kan också behöva arbetas om. När man har problem med leveransen från sin leverantör brukar det bli tydligt i governance samarbetet. Kommentar från en IT chef, hos en av våra kunder, vars partnerskapet med en av deras större leverantörer de haft stora problem med säger rätt mycket tycker vi:

”Våra strategiska möten förvandlades till eskaleringsmöten där endast problem  diskuterades”

När, och om, detta  händer behöver man pausa governance möten för att fokusera på att förbättra det som inte fungerar, sen kan man igen fokusera på att vara samarbetspartners.

 Vid det  nämnda fallet gick det så långt att man byter ut leverantören och Three P hjälpte dem med att sätta upp en modifierad governance processen med den nya leverantören.

 Behöver ni  hjälp att förbättra samarbetet och governance processen med existerande  leverantör? Eller behöver ni stöd i att sätta upp en realistisk och  fungerande process med ny leverantör? ThreeP har experter redo att hjälpa er!

Andrea Bogefors

+46 70 461 54 71