Procurement education within category and change management

Vad är strategiskt inköp för er? Den frågan ställde vi deltagarna under en utbildning om kategoristyrning och change management. Publiken bestod av Svevias inköpsorganisation som under två intensiva dagar bjöds på både teori och praktik med konkreta exempel som blev till intressanta diskussioner.

Målet med utbildningen var att ge en större förståelse för hur man kan stötta sin verksamhet med kategoristyrt inköp genom effektivt change management, men också att ge exempel på olika angreppsätt för att nå framgångar med sitt inköpsarbete.

För Three P var det viktigt att sprida budskapet att både inköp och internkunder ser inköp som en ”profession” och inte ”funktion”. Därför pratade vi bland annat om vilket värde kategoristyrt inköp tillför verksamheten men också vikten av en gedigen leverantörsutvecklingsprocess och ett lyckat affärsmannaskap

För oss på Three P var detta två roliga och inspirerande dagar där vi blev utmanade med olika infallsvinklar och fick nya erfarenheter. Vi tackar våra deltagare på Svevia för en lyckad utbildning!

Andreas Zetterberg

+46 708 93 29 24