Global sourcing processes

Många av våra kunder känner att de inte får ut den fulla potentialen ur sin storlek. Ibland känns det inte riktigt heller som om man talar samma språk och har fokuset på samma saker. Utöver det så händer det att det sker aktiviteter, oavsett hur bra, på olika ställen som ligger i konflikt med andra inköpsavdelningar i organisationen. Känns det igen? Vår erfarenhet är att genom en gemensamt bestämd inköpsprocess lyckas många att undvika flera av dessa problem.

Hur många gånger har du inte tänkt att trots vår globala storlek lyckas vi inte nyttja vår gemensamma inköpskraft? Vi kan säga att du inte är ensam i detta. Det är inget ovanligt att företag med en global footprint inte kan synkronisera och komma överens om vilka aktiviteter de skall göra och när. Utöver det så känns det ibland inte som om man ens har samma terminologi och fokus.

En av de lösningar som vi nu har sett är att utveckla gemensamma globala processer, med tillhörande styrning och beslutsmallar har hjälp flera företag. Vi har i dess fall arbetat mycket med involvering och förändringsarbete utöver förankring.  Det skall vara en gemensam process så att ta med de olika nyckelspelarna är en viktigt del.

"Det gäller att involvera medarbetare och inte förankra".

Givetvis har Three P en gedigen egen process för framtagande av gemensamma globala processer så att resultatet skall bli tydligt, pragmatiskt och användbart. Vi har även mallar och processer för governance, beslutsfattning mm. Men det viktigaste kanske inte är just den gemensamma processen utan att alla känner igen sig, talar samma språk och att top management involverar sig i inköp. För om inte inköp kan förklara det värde vi skapar för organisationen på ett sätt som ledningen känner igen och förstår, då kommer vi aldrig få den uppskattning vi förtjänar.

Victor Persson

+46 722 192 553