The continuous evolvement of procurement

Professionella inköpare är generellt väldigt medvetna om omgivningen omkring dem och har ett holistiskt perspektiv i det mesta de gör. Dock så går digitaliseringen, forskningen och utvecklingen fort inom även vårt område. Samtidigt så arbetar vi ofta med andra enheter som lever kvar i tanken att inköp bara är till för att pressa priser och lägga ordrar. Det är en förändringsresa som vi som inköpare måste hjälpa till att dra.

Det handlar om att köpa in varor och tjänster till sitt bolag från ett annat bolag på ett juridiskt korrekt sätt. Denna beskrivelse är kanske något som förknippas med en föråldrad bild av Inköp då man hade ett reaktivt förhållningssätt och köpte in varor och tjänster till den dagliga verksamheten, samt att man heller inte arbetade utifrån ett holistiskt företagsperspektiv.

Idag är spelplanen annorlunda med ökad konkurrens och pressade marginaler på leverantörsmarknaden som då också kräver förändringar i inköpsorganisationers arbetssätt för att nå företagets lönsamhetsmål. Man talar Strategiskt Inköp, Taktiskt Inköp, Kategoristyrning, den nya bilden av Inköp som anammar en mer proaktiv och strategisk approach. Inköp har vuxit fram till en professionell organisation som arbetar ur ett holistiskt perspektiv på företagsnivå med att identifiera behov, kravställa, analysera och därefter upphandling.

Framgångsrika inköpsorganisationer idag har en tydlig fördelning mellan strategisk, taktisk och operationell verksamhet, agerar som ett nav inom bolaget med flera olika kontakt- och samarbetsytor, har ett tydligt ställningstagande och mandat samt representation inom ledningsgruppen.

Vi på Three P har sett insidan av flera företag inom olika industrier där man idag har kommit olika långt i sin inköpsresa. Vi har också förståelsen av att ”One size fits all” inte alltid är tillämpningsbart och därför ser behovet av våra tjänster oftast olikt ut. Vi är dock säkra på att med vår expertis och erfarenhet kunna hjälpa med det stundande behovet idag och för framtiden. Tveka inte på att höra av er till oss!

Samuel Touma

+46 767 16 16 67