Client Reference: Scania

För oss på Three P är ett mål att alltid överträffa förväntningar. Ta del av vad en av våra kunder, uppdragsgivaren Karin Lindström från Scania, har att säga om Three P.

Vad är din erfarenhet av Three P?

”Vi på Scania stod inför en förändring när vi skulle outsourca delar av vår operativa inköpsavdelning, från Södertälje till Polen. Eftersom vi inte hade interna resurser som kunde sköta omlokaliseringen sökte vi externt konsultstöd.  

Vi var i behov av en oberoende part som kunde paketera och processa hela förloppet, men även intervjua personal och kartlägga arbetet som utförs, för att i ett senare skede kunna utbilda och instruera den nya operativa inköpsavdelningen i Polen.  

Tidigare arbetsrelationer och kompetensmatchning gjorde att vi på Scania valde Three P som resurskonsulter för den aktuella transformationen.  

Three P kom in tidigt i processen och tog snabbt över den operativa rollen och utgjorde ett aktivt stöd i projektledningen. Eftersom de var på plats i början av skedet, kunde de även täcka upp för den personal som suggestivt kom att sluta under processen, vilket förenklade för oss på Scania. Sammanfattningsvis kan man säga att vi på Scania tog in operativt inköpsstöd, men rollen övergick till att inrymma både den operativa biten och kartläggningen, samt även att driva projektet

Att köpa in konsultstöd som både kan paketera, zooma ut och se projektets helhet, samtidigt hålla den operativa biten flytande och helt prestigelöst kunna gå in och täcka där det behövs ser vi som Three P främsta styrkor. För mig har deras professionella agerande varit väldigt tydligt rakt igenom hela processen.”

”Skickliga på att täcka upp och paketera en helhetslösning”

Vad har Three P betytt för er?

”Three P var snabba med att ta ett större grepp kring sitt uppdrag än vad som från början var sagt. De visade på bred kunskap och förmåga att hantera de olika perspektiven då de klev in på vår sida som extra resurs under vår förändringsresa. Three P utförde den dagliga operativa driften med framgång kopplade till de strategiska inköpsfrågorna.”

De var engagerade, drivna och löste uppkomna problem parallellt med sitt uppdrag så vi kunde fortgå framåt.

"Med facit i hand –  att genomföra en outsourcing på fem månader är väldigt snabbt, och ett kvitto på deras kompetens."

Vi tog in Three P som konsulter och de genomförde ett skickligt jobb, och vi är väldigt nöjda.” säger Karin

Samuel Touma

+46 767 16 16 67