What is Source-2-Pay?

Nu har du möjligheten att lära dig allt du alltid velat om praktisk digitalisering för inköp. Vi vet vad som krävs för att lyckas rulla ut digitalisering till bästa kostnad. Många snackar om "digitalisering" men vi vill mena att det finns delar som är smarta och andra som kan anses som lite onödiga.

Många av oss arbetar med begränsade budgetar och mål att effektivisera organisationen. Men hur gör man det i verkligheten? Digitalisering är detta decenniums modeord men vi vill försöka dela upp olika begrepp och försöka förklara bland annat innebörden av Source-to-Pay (S2P) och förklara på vilka delar som kan vara värda att investera i och när.

"Med en begränsad budget och krav på effektivisering gäller det att satsa rätt"

Vill du veta vart du kan göra nytta utan att investera i ett helt nytt ERP/MRP system? Vi vet. Kom på vårt event (gratis) så får du veta mer och tala med några som verkligen kan.

Event-datum:
March 9, 2021 16:00
Längd:
2 timmar
OSA senast
March 1, 2021
Plats:
Rättarvägen 3, Solna alternativt Teams
Skicka din anmälan till:
andreas.zetterberg@threep.se