Everything as a service

Tjänstesamhället växer och präglar vår vardag i en allt större utsträckning, “Everything as a Service” är ett vanligt fenomen som förknippas med detta. Det kan vara allt ifrån SaaS (Software as a Service) till BaaS (Batterier as a Service), men vad betyder det?

”Software as a Service” innebär helt enkelt att man köper in en mjukvara som en molntjänst där leverantören distribuerar mjukvaran via internet till slutanvändarna. Som slutkund behöver man alltså inte ägna sig åt drift, underhåll och uppdateringar av mjukvaran vilket leverantören står för, slutkunden betalar endast för sin användning. Detta präglas också av en låg initial investering och en enorm skalbarhet.

Man kan också kalla det för ett ”pay as you go” koncept

Detta blir en ny vardag för inköpsorganisationer. Innebörden är att man endast betalar för vad man utnyttjar, typexemplet är lagring av data i molnet. Ett annat exempel är bandbredden som går igenom din brandvägg bestämmer kostnaden. Större aktörer inom industrin väljer tex. ”Battery as a Service” för att då eliminera stora utveckling- och underhållskostnader och betalar endast för slutprodukten.

Event-datum:
Längd:
OSA senast
Plats:
Skicka din anmälan till: