Offentlig Upphandling en del av Three P

Enligt plan kommer Three P att satsa på offentlig upphandling och har därför rekryterat Mikael Roth som Seniorkonsult och ansvarig för området. Mikael började på Three P innan sommaren och har en lång bakgrund inom kvalificerat offentligt och privat inköp, kategoristyrt inköp som bl a Senior/Managementkonsult på flera konsultbolag, konsultchef, kategoriansvarig, program manager IT ,strategisk upphandlare och upphandlingschef. Närmast kommer han från B3 Upphandling.

Three P kommer initialt att satsa på IT- och ICT-området inom offentlig upphandling där Mikael besitter stor kompetens. Enligt Mikael finns det generellt ett stort behov av kvalificerade seniora IT-upphandlare inom offentlig sektor med branschkunskap och det känns naturligt att göra en riktad satsning med fokus på leveranskvalité och kundnöjdhet inom området.

Mikael har sedan lång erfarenhet av IT och ICT från flertalet ledande linjebefattningar i olika bolag som t ex Telia, Ericsson, Cisco Systems, start-ups och Lantmännen global IT, varför han har stor generell kompetens inom området och värdefull förståelse för kunders behov från idé, utveckling till implementation och förvaltning. Mikael har sedan stor erfarenhet av avtal (både nationella och globala), förhandling, implementation, support och förvaltning av komplexa IT-lösningar och system. Mikael anser att den tekniska och funktionella lösningen och upphandling, samt avtalet endast är den mindre delen av att uppnå ökad effektivitet med ny teknik och digitalisering. Ordnad intern implementation av nya processer är nyckelfaktorer för att lyckas med ny teknik.

Målsättning för Three P är att konkurrera med kvalité och marknadsmässiga priser, men inte att vara en prispressare. Mikael anser att långsiktighet och kundnöjdhet kombinerat med kompetens och strukturkapital kommer att vara ett vinnande koncept.

”Att få göra det här tillsammans med Three P och Victor Persson som har seriös inställning och vision känns väldigt spännande” säger Mikael.    

Event-datum:
Längd:
OSA senast
Plats:
Skicka din anmälan till: