Inköpskonsult och föräldraskap

Vi på Three P arbetar dels med att övertyga andra med att inköp är en profession och inte funktion. Det är ett arbete som kräver att övertyga kunder och stakeholders om en förflyttning. Likväl har vi upptäckt att det också behöver ske en förflyttning i hur man uppfattar konsultbranschen.

Som konsult ser vi att man skall ha en ambition och vilja att driva frågor och utveckling. I och med att vi också har blandat upp både seniora medarbeta (som en hel del redan har barn) tillsammans med yngre förmågor (som är snart i det skedet om de så önskar) så jobbar vi för att branschen som helhet inte skall uppfattas enligt denna fördom. Konsultyrket och föräldraskap går alldeles utmärkt att blanda!  

Som ett exempel på detta kan vi tex säga att det är dags fören av våra kollega och medarbetare Andreas att anta nya utmaningar. Från och med början av januari har han nämligen gått på föräldraledighet i 9 månader.

Andreas har varit med sedan starten av Three P och har under tiden haft ett antal olika inköpsuppdrag, inom flera branscher, samtidigt som han har varit mycket involverad i Three P’s utveckling som bolag. Att Andreas nu väljer att ta ut sin föräldraledighet och tillbringa tid med sin dotter ser vi som något mycket positivt och det kommer vara utvecklande för honom på ett helt annat sätt, men ack så viktigt. Medarbetarna är hjärtat och själen i ThreeP, därav är deras och familjens välmående också vår främsta prioritet.

Victor Persson

+46 722 192 553